Sluiting beeldentuin de Holtdrost

Op zondag 26 september heeft beeldentuin de Holtdrost haar laatste bezoekers mogen begroeten en ontvangen.

Vanaf deze datum zal onder de naam de Holtdrost geen acitiviteit meer plaats vinden als zijnde een langlopende expositie voor beeldende kunst.

De tuin zal in 2022 een proces van revitalisering ondergaan waarbij met name de vele siergrassen worden aangepakt. Dit in de vorm van uitgraven, splitsen, scheuren en herplanten.

Er wordt nu nagedacht op welke wijze de Holtdrost op een of andere wijze in kortlopende trajecten culturele acitviteiten kan ontplooien.

Expositiejaar 2020

Beeldentuin de Holtdrost is een beetje vervelend uit haar winterslaap gekomen. In voorgaande expositiejaren is ze geteisterd door de engerling, extreme droogte en nu dreigt ze slachtoffer te worden van een virus en wel het Corona-virus.

De tuin ligt er inmiddels ontvangst klaar bij en met 16 kunstenaars zijn afspraken gemaakt over het plaatsen van hun te exposeren werk. Dit jaar mogen we zelfs vier Duitse kunstenaars begroeten. Ook bijzonder dit komende exposititejaar is het feit dat we drie kunstenaars in ons midden zullen hebben die met glas exposeren. Hiermee zijn alle te gebruiken materialen in de tuin aanwezig.

De ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus hebben er toe geleid dat het expositiejaar wordt geopend op vrijdag 3 juli en eindigt op zondag 25 oktober. De openstellingsdagen zijn de vrijdag, zaterdag en zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur.

Uiteraard zijn deze plannen afhankelijk van het feit hoe de corona-pandemie zich in Nederland en het buurland Duitsland ontwikkelt. Alsmede de dan geldende maatregelen van het kabinet zijn van belang.

Dus voorlopig zeggen we; “We hopen iedereen te mogen begroeten in beeldentuin de Holtdrost vanaf 3 juli a.s. We verheugen ons er op.