EXPOSITIEJAAR 2021

Beeldentuin de Holtdrost is ook dit jaar een beetje vervelend uit haar winterslaap gekomen. In voorgaande expositiejaren is ze geteisterd door de engerling, extreme droogte en nu dreigt ze wederom slachtoffer te worden van een virus en wel het Corona-virus.

De tuin ligt er inmiddels ontvangst klaar bij en met 11 kunstenaars zijn afspraken gemaakt over het plaatsen van hun te exposeren werk. Dit jaar mogen we nu drie Duitse kunstenaars begroeten. Ook dit expositiejaar weer gerenommeerde kunstenaars in ons midden zullen hebben die met glas exposeren. Hiermee zijn alle te gebruiken materialen in de tuin aanwezig.

De ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus zijn aanleiding geweest om een aantal mogelijke scenario’s te ontwikkelen. Op dit moment lijkt scenario 1 het meest relevant en dit betekent dat de tuin voor bezoekers wordt opengesteld op zaterdag 12 juni en weer gesloten wordt op zondag 26 september. Geldende coronamaatregelen worden onverkort uitgevoerd en zal helaas de gebruikelijke vernissage niet doorgaan.

De openstellingsdagen zijn zaterdag en zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

De volgende maatregelen worden genomen om aan de Corona 1,50 meter samenleving te kunnen voldoen: De binnengalerieruimte blijft gesloten; ontvangst van groepen is helaas niet mogelijk;de parkeerplaats is alleen voor de fietsen, de auto’s moeten een plek vinden in de berm van de Geunstraat; de toegang en de uitgang zijn optisch gescheiden; koffie/thee/fris gebruik wordt zo georganiseerd dat er geen contact mogelijk is met de verstrekker(s); zitjes zijn ingericht voor 2 personen, 3 personen per zitje is het maximum; zitjes zijn op ruim voldoende afstand van elkaar geplaatst; er wordt toegezien dat bezoekers de juiste afstand t.o.v. elkaar in acht nemen; assortimentslijsten worden na gebruik vernietigd; de beelden mogen niet worden aangeraakt.

Uiteraard zijn alle plannen afhankelijk van het feit hoe de corona-pandemie zich in Nederland en het buurland Duitsland ontwikkelt. Alsmede de dan geldende maatregelen van het kabinet zijn van belang.

Dus voorlopig zeggen we; “We hopen iedereen te mogen begroeten in beeldentuin de Holtdrost vanaf 12 juni a.s.

We verheugen ons op jullie komst.